“Rzeczywistość istnieje w ludzkim umyśle i nigdzie poza nim” George Orwell

KONTEKST I POTRZEBY

Termin “utopia” został stworzony przez Thomasa More’s w roku 1516 dla opisania idealnego społeczeństwa, uformowanego przez ścisłe zasady w celu stworzenia miejsca pełnego sprawiedliwości, bezpieczeństwa i uczciwości. W tym społeczeństwie różnice są zminimalizowane w imię równości,  co gwarantuje równowagę między rozwojem rolnictwa krajowego i prywatnych upraw na własne potrzeby.
Wielkie i trwałe, lokalne i globalne kryzysy ekonomiczne, problemy z zatrudnieniem, konflikty społeczne i zmiany klimatyczne tworzą scenariusze dalekie od utopii. 

Dla młodych pokoleń charakterystyczny jest brak zaufania, szczególnie do instytucji, od utraty ideałów po tworzenie dystopii.
Projekt ma na celu sprawienie, że młodzi będą lepiej poinformowani i bardziej zaangażowani w rozwiązywanie problemów społecznych oraz wzmocnienie ich pozycji jako europejskich obywateli świadomych, że poprzez zwiększoną odpowiedzialność społeczną mogą osiągnąć ważne rezultaty.
Projekt dostarczy narzędzia i zasoby zachęcające młodzież do aktywniejszego uczestnictwa w życiu demokratycznym, uświadomi im ich społeczne, kulturowe i historyczne dziedzictwo oraz zainspiruje ich do dalszych projektów, pomysłów i zmian lokalnych i/lub globalnych.

Winiki

Partnerzy

EST Educational Center (Wadowice, Polska)

GYIÖT
(Hódmezővásárhely, Węgry)

Logopsyom
(Mons, Belgia)

Work in Progress di Valentina Gianfranceschi (Perugia, Włochy)

YuzuPulse
(Tourcoing, Francja)

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

(Kod projektu: 2022-2-FR02-KA220-YOU-000096889)

Scroll to Top